Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το προγραμμα σπουδών για κάθε τάξη του Λυκείου.

Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου

Με απόλυτη υπευθυνότητα θέτουμε στόχους με τους μαθητές και μεθοδικά ξεκινά ο αγώνας προς την επιτυχία.

Τα παιδιά εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα κι έτσι ο έμπειρος καθηγητής μπορεί να ασχοληθεί με τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται οργανωμένοι διαγωνισμοί σε κάθε μάθημα ώστε οι μαθητές να συνηθίζουν τη διαδικασία των εξετάσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική 3
Χημεία 1
Αρχαία 2

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λύκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λύκείου

Στηρίζουμε την επιλογή ομάδας προσανατολισμού του μαθητή με οργανωμένες εσωτερικές εκδόσεις συγγραμμάτων. Σχεδιάζουμε επιμελώς το χρονοδιάγραμμα της ύλης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του κάθε τμήματος.

Τα παιδιά εξετάζονται με ολιγόλεπτα γραπτά αλλά και με μεθοδευμένες σειρές τρίωρων διαγωνισμάτων εκτός διδακτικών ωρών σε όλα τα μαθήματα.

Σε επιλεγμένα μαθήματα πραγματοποιείται προετοιμασία σε γνωστική ύλη της Γ' λυκείου κι έτσι καθίσταται ομαλότερη η μετάβαση στα απαιτητικό επίπεδο της επόμενης τάξης.

Στόχος της τάξης είναι η μύηση των μαθητών στη σωστή μελέτη και η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 1
ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Αρχαία (γνωστό) 2
Αρχαία (αγνωστό) 2
ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2
Φυσική 2

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

Η προετοιμασία αρχίζει από το καλοκαίρι. Οι μαθητές διδάσκονται συγκεκριμένη ποσότητα ύλης και στο τέλος των παραδόσεων εξετάζονται γραπτώς σε αυτήν.

Ύστερα από ένα μήνα πλήρους χαλάρωσης μπαίνουμε πάλι στις τάξεις αρχές Σεπτεμβρίου. Η έντονη προσπάθεια των μελλοντικών φοιτητών σε συνδυασμό με τις μεγάλες απαιτήσεις των διδασκόντων και την απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μάθημα έχουν σαν αποτέλεσμα το πέρας της ύλης κατά το μήνα Φεβρουάριο. Ακολουθούν επαναληπτικά μαθήματα ώστε να κατακτηθεί πλήρως η ύλη από κάθε μαθητή.

Η παραπάνω διαδικασία πλαισιώνεται με σειρές οργανωμένων εξετάσεων προσομοίωσης των πανελληνίων έτσι ώστε οι εξεταζόμενοι να αφομοιώσουν σε απόλυτο βαθμό το χαρακτήρα των πανελλαδικών.

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λύκείου

Οι ομάδες προσανατολισμού με τα αντίστοιχα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που μπορεί να επιλέξει κάθε μαθητής είναι οι εξής τρεις:

ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
Φυσική 5
Χημεία 2
Έκθεση 2

ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Αρχαία 5,5
Ιστορία 2
Λατινικά 2
Έκθεση 2

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
ΑΟΘ 2
ΑΕΠΠ 2
Έκθεση 2