Πρόγγραμα Σπουδών Γυμνασίου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το προγραμμα σπουδών για κάθε τάξη του γυνασίου.

Πρόγγραμα Σπουδών Α' Γυμνασίου

Στα πρώτα βήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θέτουμε τις σωστές βάσεις, καλλιεργούμε την κριτική σκέψη και τονώνουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών στην αρχή της εφηβείας τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2,5
Γλώσσα 2

Πρόγραμμα Σπουδών Α' γυμνασίου

Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Πρόγγραμα Σπουδών Β' Γυμνασίου

Κυρίαρχος στόχος της τάξης είναι η συστηματοποίηση της μελέτης με αποδοτικότερους τρόπους. Χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα με τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι έφηβοι για την αποτελεσματικότερη αφομοίωση των γνώσεων. Οι μαθητές πραγματοποιούν πειράματα για ευκολότερη κατανόηση της διδακτέας ύλης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2,5
Γλώσσα 2
Φυσική 1,5

Πρόγγραμα Σπουδών Γ' Γυμνασίου

Με σεβασμό στο ιδιαίτερα βεβαρημένο ωράριο, λόγω πολλών δραστηριοτήτων των παιδιών αυτής της ηλικίας, ανεβάζουμε τον πήχη στο γνωστικό επίπεδο. Προωθούμε τη μαθησιακή συνείδηση και καλλιεργούμε τη φιλοσοφία του "καλού μαθητή"!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Γλώσσα 2
Φυσική 2

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' γυμνασίου