ΕΠΑΛ

Tο Φροντιστήριο Εύστοχο δημιούργησε τμήματα ΕΠΑΛ, καθώς το νέο σύστημα δίνει την δυνατότητα ίσων ευκαιριών στους μαθητές που φοιτούν σε αυτά και δυνατότητα εισαγωγής σε Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) αλλά και Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Καλύπτουμε λοιπόν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών διαμορφώνοντας τις γνωστικές βάσεις που χρειάζονται να ανταποκριθούν στη σύγχρονη ανταγωνιστική επαγγελματική πραγματικότητα αλλά και τις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής πορείας.

Μαθήματα σε φροντιστήριο για επαλ