Δημοτικό

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί την βάση για την μελλοντική πορεία ενός μαθητή και την αντιμετώπισή του απέναντι στο σχολείο.

Το Φροντιστήριο καθημερινά παρέχει στους μικρούς μαθητές όλων των τάξεων δύο ώρες καθημερινής μελέτης με δασκάλους που στέκονται δίπλα στο παιδί και το καθοδηγούν να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει θετικά τη γνώση.

Τα παιδιά φεύγουν διαβασμένα, χωρίς απορίες, χαρούμενα αλλά και ικανοποιημένα αφού έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους. Η σωστή οργάνωση, η μεθοδικότητα, το κλίμα συνεργασίας, η εξατομικευμένη επίλυση αποριών και ασφαλώς η ενθάρρυνση, αποτελούν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζεται η γνώση στην ευαίσθητη αυτή ηλικία από εμάς.

Βοήθεια σε μαθήματα δημοτικού