Οι εγκαταστάσεις μας

Το Φροντιστήριο Εύστοχο δημιουργήθηκε από το όραμά μας να διαμορφωθεί ένας σύγχρονος χώρος μέσα στον οποίο θα εφαρμόζονται ορθές εκπαιδευτικές μέθοδοι με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα όπου ο μαθητής, ως κέντρο, με την κατάλληλη κατεύθυνση θα αποκτήσει σε πρώτο σκέλος γνωστικές βάσεις, διάθεση για μάθηση, ομαλή κοινωνικοποίηση αλλά και την επίτευξη του στόχου του και την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.