Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Το Φροντιστήριο Εύστοχο δημιουργήθηκε από το όραμά μας να διαμορφωθεί ένας σύγχρονος χώρος μέσα στον οποίο θα εφαρμόζονται ορθές εκπαιδευτικές μέθοδοι με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα όπου ο μαθητής, ως κέντρο, με την κατάλληλη κατεύθυνση θα αποκτήσει σε πρώτο σκέλος γνωστικές βάσεις, διάθεση για μάθηση, ομαλή κοινωνικοποίηση αλλά και την επίτευξη του στόχου του και την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο σωστός προγραμματισμός και οργάνωση της ύλης, η συστηματική επαφή και συνεργασία με το γονιό, ο σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή, η πίστη μας στην μεταλαμπάδευση σωστών αξιών αλλά και η δημιουργία των βάσεων για τη διαμόρφωση των αυριανών επιστημόνων σε ένα ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον, αποτελούν τον άξονα της εκπαιδευτικής μας προσέγγισης.

Οι εσωτερικές εκδόσεις του Φροντιστηρίου, η εξέταση εκτός διδακτικών ωρών, η βιωματική προσέγγιση της ύλης μέσω πειραμάτων είναι κάποια από τα μέσα που καθιστούν το Φροντιστήριο την εύστοχη επιλογή…

Εκπαιδευτική Φιλοσοφία