α΄ λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αρχαία, Έκθεση.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΕΚΘΕΣΗ

2

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1,5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1