Πειράματα Επίδειξης Φυσικής 1 (15-9-2013)

Οι Μαθητές της Α' Λυκείου ασχολήθηκαν με ένα πείραμα της Ε.Ο.Κ.

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου μελέτησαν στο πρώτο τους πείραμα τις σταθερές κάποιων ελατηρίων και στο δεύτερο σύγκριναν την περίοδο που υπολόγισαν θεωρητικά -χρησιμοποιώντας στοιχεία που βρήκαν μόνοι τους στο πρώτο πείραμα- με εκείνη που μέτρησαν χρησιμοποιώντας τα υλικά του πειράματος.

Πολυμέσα