Κέντρο μελέτης μαθητών Δημοτικού

Κρίνοντας αναγκαίο να δημιουργηθούν ορθές βάσεις και έχοντας αυξηθεί οι ανάγκες και οι απαιτήσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης το Φροντιστήριο ΕΥΣΤΟΧΟ δημιουργεί για τους μικρούς του φίλους ένα κέντρο μελέτης στο οποίο οι μαθητές του Δημοτικού καθημερινά για 2 ώρες θα μελετούν τα μαθήματα τους, θα λύνουν τις απορίες τους και θα αξιοποιούν το χρόνο τους με εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα οξύνουν το μυαλό τους και θα εμβαθύνουν στην υπάρχουσα γνώση.

 Καθηγητές θα επιβλέπουν το παιδί, θα επεμβαίνουν όπου υφίσταται ανάγκη με βασικό στόχο το παιδί να φεύγει από το χώρο χωρίς απορίες και με αυτοπεποίθηση για την επόμενη μέρα. Χρέος του εκπαιδευτικού στο Φροντιστήριο ΕΥΣΤΟΧΟ είναι να δημιουργήσει ένα σωστό τρόπο μελέτης στο μαθητή και να επιτύχει την ισόρροπη πνευματική του ανάπτυξη, καθώς η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται μια από τις σημαντικότερες βαθμίδες ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού.

Το ΕΥΣΤΟΧΟ σας παρέχει συστηματικά και υπεύθυνα την επιλογή αυτή για το παιδί σας.